Elektrik piyasasında kapasite mekanizması yönetmeliği yayımlandı

Elektrik piyasasında kapasite mekanizması yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dâhil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesi oluşturulacak ve uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amacıyla TEİAŞ tarafından işletilecek olan kapasite mekanizmasına ilişkin kurallar belirlendi.

2018 yılında kapasite mekanizmasından yararlanacak tesislere ilişkin başvurular 31/1/2018 tarihine kadar Sistem İşletmecisine yapılacak. Sistem İşletmecisi yapılan başvuruları değerlendirerek 2018 yılında kapasite mekanizmasından yararlanacak tesisleri en geç 15/2/2018 günü internet sitesinden duyuracak. Söz konusu tesisler 1/1/2018 tarihinden itibaren kapasite mekanizmasına dâhil edilecek. 2018 yılında yapılacak kapasite ödemelerine esas yıllık bütçeye ve bütçenin yıl içerisindeki fatura dönemlerine dağılımına dair öneri, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ tarafından 31/1/2018 tarihine kadar sunulacak.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180120-23.htm

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin
Önceki «
Sonraki »