Nükleer Santraller ile ilgili yeni yönetmelikler getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren nükleer santrallerle ilgili yeni yönetmeliğe göre bundan böyle tesislerin faaliyetleri esnasında radyolojik ve nükleer kaynaklı acil durumlara karşı yapılacak hazırlık ve müdahalelerden tesisin üst yöneticileri sorumlu olacak.

Nükleer tesislerdeki üst yönetimler bundan böyle tesisteki faaliyetler sırasında güvenliği sağlamak, nükleer ve radyolojik kaynaklı acil durumlara dair hazırlıklar ve müdahalelerden sorunlu olacaklar. Kısa adı TAEK olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından düzenlenen Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre nükleer tesislerdeki üst yöneticiler faaliyet gösterilecek tesisin alanının güvenli bir şekilde seçilmesi, işletmeye hazır hale getirilmesi, işletilmesinin devamı ya da işletilmesine son verilmesi, tesisi meydana getiren yapı, bileşenler ve sistemdeki faaliyetlerin güvenlik şartlarına ve kalite standartlarına uygun olmasından sorumlu olacaklar.

Bütün radyoaktif maddeler ile üretimi yapılan, işlenen, kullanılan, taşınan, saf dışı edilen ya da depolanan radyasyon kaynaklarının güvenlik kontrolleri ve yönetilmesi üst yöneticilerin sorumluluk alanı dahilinde olacak. Öncelikle yöneticilerin riskleri, bu risklerin sonuçlarını ve yönettikleri alanlardaki radyasyon risklerini nasıl yönetmeleri gerektiğini anlamaları sağlanacak.

Bir nükleer tesisisin üst yönetiminde görev yapan kişiler ayrıca gelecek nesillerin korunması konusuna da dikkat ederek, radyoaktif atıkların uzun dönemdeki yönetimi, tesisten güvenli bir şekilde çıkartılarak bertaraf edilmesi aşamalarında da gerekli kaynak ve finansı da temin etmekten sorumlu olacak. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile birlikte Nükleer Tesislerin Güvenliği için Kalite Yönetimi Temel Gerekleri Yönetmeliği de böylece yürürlükten kaldırılmış oldu.

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin
Önceki «
Sonraki »